סמכויותיו של נוטריון

על פי המופיע ב"חוק הנוטריונים, תשל"ו – 1976" רשאים נוטריונים לבצע שורה ארוכה של פעולות ייחודיות עבור האזרחים. ראשית, נוטריון מוסמך לאמת חתימה על מסמך. לאחר אישור נוטריוני אין צורך באף אישור נוסף על מנת להפוך את המסמך לקביל כראיה בפני בית משפט. עוד רשאי הנוטריון על פי החוק לאשר שהחתום על מסמך אכן היה מוסמך לכך. גם אישור נכונות העתק של מסמך ואישור נכונות של מסמך מתורגמים נחשבים חלק בלתי נפרד מסל השירותים שמספקים נוטריונים. בכל הנוגע אל הצהרות, נוטריונים מוסמכים לקבל אליהם ולאחר מכן גם לאשר תצהיר או כל הצהרה חוקית אחרת. בהיבט העסקי יכולים נוטריונים לאשר את נכונותה של רשימת מצאי, לערוך העדה של מסמך סחיר ולערוך מסמך או לעשות בו כל פעולה אחרת הדרושה או מותרת על פי דין של מדינת חוץ. תיקון מספר 6 לחוק הנוטריונים שנוסף בשנת 1995 מתיר לנוטריון לאמת הסכמי ממון בין בני זוג, שנחתמו לפני הנישואין עצמם. לבסוף, החוק מציין כי נוטריונים יכולים להשתמש בסמכויות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר.

דרכים ותנאים לביצוע פעולות נוטריוניות

מלבד רשימת הסמכויות, האחריות הרבה המוטלת על נוטריונים מחייבת את החוק לציין דרכים ותנאים לביצוע הפעולה. החוק אוסר על שימוש באחת מבין הסמכויות לטובת קרובים, לדוגמא. נוטריונים אינם רשאים לספק שירות לעניינים הקשורים אל עצמם, אל קרוביהם, אל שותפיהם, אל עובדיהם או אל תאגיד הנמצא בשליטתם. קרובים של הנוטריון מוגדרים על פי סעיף 10 (ב) לחוק הנוטריונים בתור בני זוג, הורים, הורים של בני זוג, צאצאים, צאצאים של בני זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה. גם אח או אחות  ובני זוגם נחשבים קרובים אותם לא רשאי הנוטריון לשרת.

הגבלות והוראות מטעם שר המשפטים

מבחינת אימות חתימה, נוטריון רשאי לבצע פעולה מן הסוג הזה רק במידה והחותם העומד לפניו זוהה וחתם בפניו. אישור העתק יינתן רק אם המקור הוצג בפני הנוטריון והוא ביצע השוואה בין שני המסמכים. רשימת מצאי רשאי הנוטריון לאשר רק אם הוא ערך אותה בעצמו, או לחילופין אם היא נערכה בפניו והוא בקיא בנושא המצאי. אישור על תרגום מותנה בהיכרות של הנוטריון עם שפת המקור ושפת היעד, לרבות בקיאות במונחים מקצועיים ספציפיים, ורק אם הנוטריון ערך בעצמו את התרגום או בדק את נכונותו. החוק מתייחס גם אל תנאים למתן אישור חיים ושימוש בסמכויות לגבי מסמכים שאינם מבוילים כדין, אך לסיכום קובע כי שר המשפטים רשאי להוסיף תנאים נוספים. בין ההוראות המונחות לפתחו של שר המשפטים לגבי פעולותיהם של נוטריונים ניתן למצוא התייחסות אל ניהול רשומות, שמירת העתקים, בירור כשרות משפטית של דורש השירות ועוד.

מעמדם של הנוטריונים בתחום המשפט וכלפי האזרחים

התוצאות של הפעולה הנוטריונית היא זו שמקנה לנוטריון את המעמד המשפטי. היות והאישור מהווה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך באף ראיה אחרת, הנוטריונים עומדים למבחן ומחויבים לכללים ברורים. נוטריונים אינם יכולים לפגוע במערכת המשפט ושר המשפטים מפקח אחריהם באמצעים שונים. אין אף עורך דין או איש מקצוע אחר בתחום המשפטים, מלבד שופטים בעצמם, אשר רשאי לערער על סמכויותיהם של הנוטריונים כפי שקבועים בחוק. מבחינת האזרחים הפונים אל הנוטריונים לצורך קבלת השירות, הרישיון בו מחזיק עורך הדין הוא עדות למקצועיות, אמינות ויושרה. רק באמצעות הקפדה על הכללים ועל הסמכויות ניתן להמשיך ולשמור על מעמדם של הנוטריונים לאורך זמן.