יפויי כוח כלכלי או ניהול חשבון בנק משותף

יפויי כוח המסמיך אדם אחר לקבל בשמו כספים או לבצע פעולות בחשבון הבנק שבבעלות המייפה כוח למעשה מאפשר לו להמשיך לדאוג ולנהל את ענייניו הכלכליים ולכאורה למנוע את הצורך למינוי אפוטרופוס. אולם אין יפויי הכוח יישאר תקף שעה שנותן יפויי הכוח נעשה בלתי כשיר מבחינה משפטית. במקרה כזה, השליחות המשפטית שניתנה במסגרת יפויי הכוח תסתיים ויתעורר הצורך במינוי אפוטרופוס אשר ידאג לענייניו הכלכליים.

חשבון בנק משותף

גם האפשרות לניהול חשבון בנק במשותף עשויה להוות חלופה המייתרת, לכאורה, את הצורך במינוי אפוטרופוס לענייני רכושו של החסוי (האדם שנעשה בלתי כשיר לנהל את ענייניו) והמייתרת את הצורך במתן יפויי כוח כלכלי הממונה מטעמו.

כאשר הוגדר אופן התנהלותם של השותפים בחשבון הבנק בביצוע הפעולות בחשבון במתכונת של "כל אחד לחוד", רשאי כל אחד מהם לבצע פעולות בחשבון ללא צורך בהסכמת וחתימת יתר השותפים. לעומת זאת, ניתן להגדיר את מתכונת ביצוע הפעולות "ביחד", באופן שביצוע פעולה בחשבון תחייב את הבנק לקבל את הסכמת השותפים בחשבון בחתימותיהם.

בנסיבות בהן כל שותף רשאי לפעול לחוד בביצוע פעולות בחשבון הבנק מבלי שקיימת החובה לקבל את הסכמתם בחתימתם של יתר השותפים (שותפות של יחד ולחוד), יכול אחד מהבעלים בחשבון להמשיך ולנהל את החשבון גם כאשר שותפו נעשה בלתי כשיר מבחינה משפטית ועל ידי כך לדאוג לענייניו הכספיים של השותף.

נניח שאב ובן הינם בעלים במשותף בחשבון הבנק. במידה והאב אינו מסוגל, באופן זמני או קבוע, לנהל את ענייניו השוטפים, אין לכאורה צורך במינוי אפוטרופוס, שכן לבן קיימת גישה לחשבון, וביכולתו לטפל בענייניו של אביו ולהמשיך לנהל את חשבון הבנק ולשאת בתשלומים השוטפים.

יתרה מכך, רשאים השותפים להכיל בחשבון הבנק שבבעלותם סעיף אריכות ימים, באמצעותו בכוחם של השותפים האחרים להמשיך ולנהל את החשבון כהרגלם, אף אם אחד השותפים בו נפטר. ללא הכללת סעיף זה בהגדרת חשבון הבנק, לא יוכלו השותפים לנהל את החשבון ולבצע בו פעולות עד לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה של השותף שנפטר. מכל מקום, זהות היורשים, בעלי הזכויות והיקפן, ביחס לחלקו של השותף שנפטר, תיקבענה אך ורק בהתאם לצו ירושה או צו קיום צוואה, בהתאם לנסיבות.

רוצים לשאול שאלה, להעיר או להוסיף תגובה? נשמח להשיב לכם במהרה. צרו קשר וכתבו לנו באתר או כנסו וכתבו לנו בעמוד הפייסבוק ופנייתכם תיענה בהקדם.

חשוב: האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומעמיק ואינו מהווה תחליף לו. כל המסתמך על המידע המופיע באתר מבלי לקבל ייעוץ משפטי פרטני ומעמיק עושה זאת על אחריותו בלבד.