הפחתת מזונות / הגדלת מזונות

פסק דין למזונות כעיקרון הינו צופה פני עתיד אולם החיים הדינאמיים והמשתנים עשויים להביא את בית המשפט להידרש פעם נוספת לשאלת מזונות הילדים ושיעורם ובלבד שבמצב הדברים ששרר בעת מתן פסק הדין חלו תמורות באופן שניתן לומר, כי מדובר בשינוי נסיבות מהותי.

גם כאשר פסק הדין למזונות ניתן כנובע מהסכם אליו הגיעו ההורים מוסמך בית המשפט לדון במזונות הילדים ושיעורם. בית המשפט יבחן האם חל שינוי נסיבות והאם בעקבותיו אין זה צודק להותיר את פסק הדין על כנו, האם בהסכם אליו הגיעו הצדדים נקבע מנגנון מפורש או משתמע להפחתה או הגדלה של המזונות והאם מבקש השינוי פועל בתום לב ובניקיון כפיים.

לשם המחשה, שינוי נסיבות אפשרי הינו הפסקת עבודתה של האישה, שינוי משמעותי בהוצאות הילד, גידול ניכר בהוצאות האב או כיוצ"ב. כך למשל, כאשר לאב נולד ילד נוסף עניין לנו בשינוי בהרכב המשפחה וגידול אוטומטי בהוצאותיו של האב, אך אין בכך כדי להשפיע באופן מיידי על שיעור מזונות הילדים. שינוי זה יישקל יחד עם עובדות נוספות כנתון נוסף במערכת שלימה של נתונים העומדים בפני בית המשפט אשר יידרש להכריע האם שינוי נסיבות מהותי זה, מצדיק את התערבותו החוזרת בקביעת סכום מזונות הילדים.

רוצים לשאול שאלה, להעיר או להוסיף תגובה? נשמח להשיב לכם במהרה. צרו קשר וכתבו לנו באתר או כנסו וכתבו לנו בעמוד הפייסבוק ופנייתכם תיענה בהקדם.

חשוב: האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומעמיק ואינו מהווה תחליף לו. כל המסתמך על המידע המופיע באתר מבלי לקבל ייעוץ משפטי פרטני ומעמיק עושה זאת על אחריותו בלבד.