הפרת הסדרי ראייה

הסדרי הראייה נועדו לאפשר קשר יציב ואיתן ככל האפשר בין הילד לבין הורהו הלא משמורן. מלבד מטרה חשובה זו, באמצעות הגדרת הסדרי הראייה מבעוד מועד וקיומם הלכה למעשה, משיגים הילד והוריו שגרה קבועה התורמת ליציבות בחייהם המאפשרת להם לתכנן בקפידה את סדר יומם.

כאשר אחד הצדדים מפר את הסדרי הראייה ולא מאפשר במעשה או במחדל את קיומם קמה לנפגע הזכות לפעול על מנת לאכוף את ההסדרים שנקבעו והעילה בגינה ניתן להטיל אי אילו סנקציות על הצד המפר.

להפרת הסדרי הראייה פנים לא מעטות וגווניה רבים. כך למשל מחד גיסא, הפרה קיימת כאשר ההורה הלא משמורן לו נקבעו מפגשים במסגרת הסדרי ראייה נמנע מקיומם או מודיע באופן חד צדדי על הקדמתם, דחייתם או ביטולם. עקב הפרת הסדרי הראייה נפגע ההורה המשמורן אשר הילדים נמצאים במרבית הזמן בחזקתו ובשל כך נאלץ לשנות בעל כורחו את תכניותיו, לשאת בהוצאות הכספיות הלא מתוכננות וכיוצ"ב.

באפשרות ההורה המשמורן לפעול ולבקש להטיל על ההורה הלא משמורן סנקציות כלכליות, לרבות ובפרט נשיאה בתשלום קבוע לבייביסיטר בכל פעם שהסדרי הראייה לא מתקיימים ובכל הוצאה נוספת להן נדרש ההורה המשמורן. כמו כן, ניתן לעתור ולבקש את צמצום הסדרי הראייה ולסייע בידי ההורה המשמורן לתכנן את שגרת יומו.

מאידך גיסא, הסדרי הראייה עלולים שלא להתקיים גם בעקבות מעשה או מחדל של ההורה המשמורן בגינו לא נפגשו הילד עם הורהו הלא משמורן. האפשרויות העומדות בפני ההורה הלא משמורן הן בפנייה לערכאות השיפוטיות, לשירותי הרווחה ואף למשטרת ישראל בצירוף ההחלטות השיפוטיות בכדי לאכוף את הסדרי הראייה.

זאת ועוד, הערכאות השיפוטיות מייחסות משקל רב לחובה המוטלת על ההורה המשמורן לאפשר את קיום המפגשים במסגרת הסדרי הראייה של הילד עם ההורה הלא משמורן. חבלה בקשר של הילדים עם ההורה הלא משמורן נחשבת לדבר חמור, ויש בה אף כדי להעיד על חוסר מסוגלות הורית אשר בגינה ניתן להורות על העברת המשמורת לידי ההורה השני, לאחר שיגיש תביעה מתאימה לבית המשפט או לבית-הדין.

מכל מקום, לצד הנפגע תמיד קיימת הזכות לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית-הדין הרבני ולבקש הטלת סנקציה כספית על הצד השני לפי פקודת ביזיון בית המשפט בכל מקרה של הפרת הסדרי הראייה.

רוצים לשאול שאלה, להעיר או להוסיף תגובה? נשמח להשיב לכם במהרה. צרו קשר וכתבו לנו באתר או כנסו וכתבו לנו בעמוד הפייסבוק ופנייתכם תיענה בהקדם.

חשוב: האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומעמיק ואינו מהווה תחליף לו. כל המסתמך על המידע המופיע באתר מבלי לקבל ייעוץ משפטי פרטני ומעמיק עושה זאת על אחריותו בלבד.